Nye krav til elregningen...

20. april 2016

Ved godtgørelse af elafgift skal forbrugerens (virksomhedens) CVR-nr. eller SE-nr. fremgå af fakturaen fra el-leverandøren.

Fra 1. april 2016, ændres betingelserne for, hvad dokumentationen (fakturaen) skal indeholde for at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgiften.

Momsregistrerede virksomheder, der ønsker at få elafgiften godtgjort, skal sørge for, at virksomhedens Cvr-nr. eller SE-nr. fremgår af fakturaen fra el-leverandøren.

En faktura fra en el-leverandør skal indeholde følgende oplysninger som dokuentation for virksomhedens godtgørelse:

  • Udstedelsesdato
  • Sælgers Navn og adresse
  • Købers navn og adresse
  • Leveringssted
  • Aftagernummer
  • Afgiftens størrelse pr. aftagernummer
  • Købers CVR-nr eller SE-Nr.

Reglerne for selve godtgørelsen, herunder satser for godtgørelse er uændrede.

Forbrugeren skal således sørge for at få ændret navnet på fakturaen til virksomhedens navn, f.eks. når der er tale om en blandet ejendom, hvor der  skal refunderes EL-afgift for det erhvervsmæssige forbrug, eller hvor forbrugeren (virksomheden) hidtil har været registreret i virksomhedsejerens navn.

Ændringen har ligeledes betydning, hvis du har en udlejningsejendom, hvor du også sælger strøm til lejeren og hvor lejeren er en virksomhed, der ønsker at få godtgjort el-afgiften.

Er der aktuelle spørgsmål, som ønskes drøftet med os,
kan vi kontaktes via e-mail: 

Niels Jørgen Skjødt                                  NS@Nationalrevision.dk
Sean Christensen                                    SC@Nationalrevision.dk
Heine Johansen                                      HJ@Nationalrevision.dk
Brian Sørensen                                       BS@Nationalrevision.dk
Michael Møller                                        MM@Nationalrevision.dk

Med venlig hilsen 
National Revision
Registrerede Revisorer a/s

Du er her: Forside > Nyhedsarkiv > Nye krav til elregningen...