Samarbejdspartnere

Revitax:
Rådgivningsfirmaet Revitax, der har specialiseret sig i moms- og skatterådgivning, specielt til revisorbranchen, består af landets bedste moms- og skatteeksperter.

Revinet:
National Revision er medlem af Revinet, som er en landsdækkende sammenslutning af registrerede revisionsfirmaer. Medlemsskabet skal sikre ensartede arbejdsmetoder og højnelse af det faglige niveau i medlemsvirksomhederne.

FSR:
National Revision er medlem af FSR, som er den faglige forening af godkendte revisorer i Danmark. Medlemmerne sikres herigennem løbende ajourføring af relevant lovgivning inden for skat og afgifter mv. Herudover sikrer FSR gennem auditering et højt kvalitetsniveau i medlemsvirksomhederne.

Du er her: Forside > Om National Revision > Samarbejdspartnere