Forfatter: Online

Revisor Posten nr. 2 – 2022

Aktuelle emner:

 • Fradrag for donationer til Ukraine
 • Tilbage efter corona – sådan sikrer du ansattes motivation
 • Ny bogføringslov på vej
 • Ny afgørelse vedr. blandet benyttede biler i VSO
 • Energiafgifter . opsamling på regler
 • Vi noterer, at….

Revisor Posten nr. 1 – 2021

Den nye revisorpost er udkommet og denne gang omhandler den: Going Concern, Hjemmearbejdsplads og skat, selvangivelsen samt andre aktuelle områder. Læs den her..

Revisor Posten nr. 1 – 2022

Aktuelt indhold

– Finansloven 2022

– Overdragelse af ejendommen til børn og andre familiemedlemmer

– Faldgruber ved udlodning af ekstraordinært udbytte

– Arbejdspladsvurdering (APV)

– Momsreglerne for underleverandører 

– Vi noterer, at….

Revisor Posten nr. 4 – 2021

Denne revisorpost omhandler

– Moms – praksis ændres for levering af visse typer for transportydelser

– Investering i unoterede kapitalandele med pensionsmidler

– Ny lov omkring whistleblowerordning

– Ophørspension.

– Momsregler på fast ejendom – Byggegrunde

– Udlevering af overskudsfødevarer m.m.

Revisor Posten nr. 3-2021

Revisor Posten nr. 3 indeholder viden omkring:

 • De nye vurderinger af erhvervsejendomme
 • Forhøjede afskrivninger på driftsmidler 
 • Nye regler for udtagningsmoms – betydning for andet end fast ejendom
 • samt andre aktuelle emner.

Revisor Posten nr. 2 – 2021

RevisorPosten 2-2021 har fokus på:

– Skatteadministration af bitcoins

– Ny beskatningssats af firma bil pr. 1/7 -2021

– Skattefri gavekort til ansatte 

samt andre relevante emner

Sidste frist for rentefrit momslån

18. december 2020 er sidste frist for ansøgning om et rentefrit momslån

Regeringen vedtog den 12. november 2020 at genåbne muligheden for at danske virksomheder kan modtage et rentefrit lån på den betalte moms for henholdsvis 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019. Ansøgning om det rentefrie lån kan udfyldes på virk.dk

For at kunne ansøge om det rentefrie momslån kræver det, at virksomheden:

• ikke allerede har et aktivt momslån.
• ikke er en offentlig institution.
• ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
• ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.
• ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:

– ejer virksomheden
– reelt driver virksomheden
– er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
– er filialbestyrer i virksomheden

• ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 27. oktober 2020 til og med 18. december 2020. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.

Det rentefrie lån kan søges i perioden 17. november 2020 og frem til 18. december 2020. For virksomheder, der allerede har søgt om det rentefrie lån er fristen for tilbagebetaling af lånet ændret fra den 1. april 2020 til den 1. november 2021 – det samme gælder for virksomheder der søger i denne omgang.

Lønsumsafgift
På samme måde er der etableret en låneordning for virksomheder omfattet af metode 4 i lov af afgift om lønsum. Virksomheder omfattet af metode 4 udgør:

• Virksomheder indenfor sundhedssektoren (Læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv.)
• Virksomheder der udfører persontransport (hyrevognmænd, vognmænd der udfører rutekørsel)
• Virksomheder der sælger momsfri undervisning
• Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser
• Bedemænd og begravelsesforretninger
• Virksomheder, der leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller fysisk træning.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, vil efter anmodning kunne få udbetalt et beløb som et rentefrit lån svarende til den foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for opgørelsesperioden for første kvartal 2020, og for virksomheder, der allerede har angivet lønsumsafgift for indkomståret 2019, et beløb svarende til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.

Afrunding
Ordningens formål er at sikre danske virksomheder mere likviditet i en tid med øget økonomisk usikkerhed som følge af covid19-udbruddet.

Hvis du vil høre mere om den rentefrie låneordning eller gerne vil have et overblik over hvordan offentlige kompensationsordninger og lånemuligheder påvirker drift og likviditeten i din virksomhed er du velkommen til at kontakte en af vores lokale partnere i henholdsvis Århus, Randers, Mariager og Støvring.

Randers

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 60 11

Mariager

Fruensgaard Plads 2B
9550 Mariager
Tlf. 98 58 34 44

Aarhus C

Store Torv 5
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 44 66

Støvring

Østre Allé 6
9530 Støvring
Tlf. 92 15 31 28

Åbningstider alle kontorer:

 • 01.01 - 30.06
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 15.30
 • 01.07 - 31.12
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 12.00