Coronavirus og din virksomhed

20. marts 2020

Danmark, ja hele verden står foran store udfordringer i forbindelse med de omfattende økonomiske konsekvenser af Corona virussen.

Regeringen har fremlagt flere ”pakker” til imødegåelse af de økonomiske konsekvenser for det danske erhvervsliv.

Nedenfor har vi fremhævet nogle af ordningerne, men der kan løbende komme flere til.

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.
Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.
Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Kompensation til selvstændige

Hvis coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

Kompensation til arrangører

Som arrangør har du mulighed for at ansøge om at få kompensation for aflyste arrangementer.
Ordningen gælder arrangementer, som er aflyst, udskudt eller væsentlig ændret som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med 1000 eller flere deltagere pga. coronavirus/covid-19.
Derudover er arrangementer med 500 eller flere deltagere, som er målrettet særlige coronavirus/covid-19.-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet.
Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Ovenstående er en kort beskrivelse af mulighederne, ordningerne har visse betingelser der skal opfyldes, og for dem alle gælder at der skal ansøges om tilskuddet.

Herudover er der vedtaget forlængelse af momsbetalinger, A-skat og AMB og B-skatter for de danske virksomheder samt lønrefusion fra 1.dag i forbindelse med sygdom der har relation til Coronavirus.

Har I behov for hjælp eller rådgivning står vi klar i National Revision.