Covid-19 og din virksomhed

Regeringen har fremlagt flere ”pakker” til imødegåelse af de økonomiske konsekvenser for det danske erhvervsliv.

Nedenfor har vi fremhævet nogle af ordningerne, men der kan løbende komme flere til.

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere

Virksomheder kan få midlertidig lønkompensation, hvis de forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser af:

 •  Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
 •  Mere end 50 ansatte.

Om medarbejderen er ansat på deltid, fuldtid eller er elev/lærling, har ikke betydning for udregningen af de 30 % eller optællingen af de 50 medarbejdere. Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over hele den periode, som du søger lønkompensation til.

Medarbejderstaben fastsættes ud fra antallet af ansatte med kontraktuel tilknytning til virksomheden pr. 8. marts 2020.

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder kan få kompensation for en andel af de forventede faste omkostninger. Ansøgningsfristen er 30. september 2020.

Hvis virksomheden har haft et fald i omsætningen, kan virksomheden ansøge om kompensation til dækning af sine faste omkostninger.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. september 2020.

Virksomheden skal:

 • have dansk CVR-nummer
 • være etableret senest 9. marts 2020
 • have haft minimum en hel måneds omsætning
 • have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.

Desuden skal virksomheden som følge af coronavirus/covid-19:

 • forvente et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller
 • i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åben.

Virksomheder kan søge kompensation for faste omkostninger for enten 3 eller 4 måneder fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020 eller til og med den 8. juli 2020.

Kompensation til selvstændige

Virksomheder med CVR-nummer med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om midlertidig kompensation for tabt omsætning (omsætningskompensation) som følge af coronavirus/covid-19. Der kan søges for perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020 eller til 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020.

For kunne søge skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.
 • Der er maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.
 • Der er et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.

Virksomheder kan søge kompensation for tabt omsætning for 3 eller 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020. Ansøgningsfristen er den 31. august 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

Kompensation til arrangører

Virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at de har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af coronavirus/covid-19.

Ansøgningsfrist er 31. december 2020.

Hvis virksomheden er hovedansvarlig for planlægningen af ét eller flere arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra 6. marts til og med 31. august 2020, men som på grund af coronavirus/covid-19 er blevet aflyst, udsat eller væsentligt ændret, kan virksomheden ansøge om kompensation for virksomhedens underskud.

 • Et ‘aflyst’ arrangement er, når virksomheden har været nødsaget til helt at aflyse sit arrangement. Her kan virksomheden søge om at få kompensation for det økonomiske tab, som aflysningen af arrangementet har medført.
 • Et ’udskudt’ arrangement er, når virksomheden har udskudt sit arrangement til afholdelse på et senere tidspunkt, fordi det oprindeligt planlagte tidspunkt er blevet ændret. Hvis arrangementet er blevet udskudt, kan virksomheden kun søge om kompensation for de meromkostninger, som skyldes udskydelsen.
 • Et ’væsentligt ændret’ arrangement er, når arrangementet er blevet afviklet med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere i forhold til det oprindeligt planlagte. Her kan virksomheden søge om det underskud, som den væsentlige ændring af arrangementet har medført.

Hvis din virksomhed er omfattet af restriktioner

Hvis virksomheden har været omfattet af en eller flere af nedenstående coronavirus/covid-19-restriktioner, kan virksomheden søge om kompensation for faste omkostninger i perioden fra og med 9. juli til og med 31. august 2020.

Ansøgningsfristen er 30. september 2020.

Hvis virksomheden er genåbnet mellem 8. juni og 8. august 2020, kan virksomheden opnå kompensation til og med 8. august 2020.

Virksomheden skal være berørt af et af følgende forhold:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Virksomheden skal derudover:

 • have et dansk CVR-nummer
 • være etableret senest 9. marts 2020
 • have en omsætningsnedgang på mindst 35 % sammenlignet med referenceperioden som følge af coronavirus/covid-19
 • have faste omkostninger for mindst 8.000 kr. i kompensationsperioden.

For virksomheder, der er genåbnet efter den 8. juni 2020, er ordningen tilpasset som følge

 • De kan søge kompensation for perioden fra og med 9. juli til og med 8. august 2020.
 • De skal have faste omkostninger i samme periode for min. 4.000 kr.
 • Kompensationen udgør maksimalt 30 mio. kr.

 

Ovenstående er en kort beskrivelse af mulighederne, ordningerne har visse betingelser der skal opfyldes, og for dem alle gælder at der skal ansøges om tilskuddet.

Herudover er der vedtaget forlængelse af momsbetalinger, A-skat og AMB og B-skatter for de danske virksomheder samt lønrefusion fra 1. dag i forbindelse med sygdom der har relation til Coronavirus.

Har I behov for hjælp eller rådgivning står vi klar i National Revision.