REVISORPOSTEN NR. 1 2014

11/01-2018

  • Afskrivninger
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Hvor længe skal bilagene gemmes?
  • Moms og betalingsfrister
  • Gældende sambeskatningsregler
  • Bestyrelsesarbejde og ansvar i den mindre og mellemstore virksomhed
  • Modtager af pensioner og livsforsikringer ved død
  • Vi noterer at ...

Gå til publikationen

Tilmeld dig her

 

Tilmeld dig RevisorPosten og vær garanteret den nyeste viden inden for revisionsrelateret emner.


* obligatorisk