REVISORPOSTEN NR. 1 2015

11/01-2018

  • Stiftelse af fonde og foreninger - selskabsretligt og skatteretligt
  • Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens ferie?
  • Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom
  • Udenretlig inddrivelse af gæld
  • Digitale indberetninger for selskaber
  • Gældende faktureringsregler
  • Medarbejderens brug af sociale medier
  • Udskudt skat
  • Vi noterer at ...

Gå til publikationen

Tilmeld dig her

 

Tilmeld dig RevisorPosten og vær garanteret den nyeste viden inden for revisionsrelateret emner.


* obligatorisk