Rådgivningsområder

Ny bogføringslov

Beskrivelse af bogføringsprocedure

Den nye bogføringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2022, stiller øgede krav om beskrivelse af bogføringsprocedure og opbevaring af materiale.
 
I den gamle bogføringslov var der en regel i § 14 om standardsystemer. Hvis man anvendte et standardsystem, og ikke væsentligt havde tilrettet dette, kunne man anvende systemleverandørens beskrivelse af bogføring og opbevaring, mod at systembeskrivelserne blev opbevaret i virksomheden i klarskrift. Der var ikke behov for udarbejdelse af egne beskrivelser.
 
Med virkning fra den 1. juli 2022 skal alle virksomheder, omfattet af bestemmelserne i bogføringsloven, udarbejde og opbevare en tilpasset beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure.
 

Hvem er omfattet?

Følgende virksomheder er omfattet af kravet…

 • Alle selskaber (herunder også holdingselskaber) – uanset størrelse
 • Virksomheder, men en omsætning på over 300.000 kr. på 2 på hinanden følgende indkomstår, herunder
  • Andelsboligforeninger
  • Personlige virksomheder

Hvornår træder reglerne i kraft?

Reglerne om udarbejdelse og opbevaring af en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure træder ifølge Erhvervsstyrelsen i kraft for det førstkommende regnskabsår med start efter den 1. oktober 2022 – dvs. for virksomheder med regnskabsafslutning  30.10 træder reglerne i kraft pr. 1. oktober 2022.
 

Hvordan kommer jeg i gang?

Tag fat i din kontaktperson hos National Revision Godkendte Revisorer a/s med henblik på fastlæggelse af den fremadrettede proces.

Randers

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 60 11

Mariager

Fruensgaard Plads 2B
9550 Mariager
Tlf. 98 58 34 44

Aarhus C

Store Torv 5
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 44 66

Støvring

Østre Allé 6
9530 Støvring
Tlf. 92 15 31 28

Åbningstider alle kontorer:

 • 01.01 - 30.06
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 15.30
 • 01.07 - 31.12
  Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  Fredag kl. 8.00 - 12.00