Generationsskifte 

Et generationsskifte er når en virksomhed skifter ejer. Det kan være den næste generation i ejerens familie, en medarbejder eller en tredje part. En overdragelse kan bl.a. ske ved succession, hvilket betyder at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser.

Der eksisterer forskellige successionsmuligheder, hvortil man kan undgå beskatning ved et generationsskifte.

Hos National Revision tilbyder vi et detaljeret overblik over tidsplanen for virksomhedens overdragelse, grundig beregning af skatter og afgifter, samt kompetent rådgivning om konsekvenserne.